Fronto linija online dating leccionario dominical online dating

1926 m., Mackūnų k.) atsiminimai apie prievartinę mobilizaciją į sovietinę armiją, pristatoma Kaišiadorių regiono partizanų (būsimosios Didžiosios Kovos apygardos) organizavimosi ir veiklos pradžia. 5-oji tankų armija užėmė geležinkelio stotį, o 3-iojo mechanizuoto korpuso brigada forsavo Nerį Valakampių rajone ir pradėjo puolimą Žirmūnų rajone. Sovietų armijos užimtuose rajonuose pagalbines funkcijas vykdė beveik 1000 sovietinių partizanų. Sovietinių pajėgų įsiveržimas į Kaišiadorių rajoną. Nemunas, Neris ir Strėva – stiprios vandens kliūtys. Didelė rajono teritorijos dalis, ypač upių pakrantės, keliai buvo užminuoti[12]. Tačiau sėkmingos 33-osios armijos ir 11-osios gvardijos armijos kautynės prie Nemuno turėjo didelę reikšmę tolesniems lemiamiems mūšiams Kaišiadorių rajonui ir Kaunui užimti[13].Kaišiadorietis Antanas Kulikauskas prisimena: ,,1944 m. liepos 7 dieną Trakų Vytauto Didžiojo vardo pirmoji partizanų brigada išžygiavo į Vilnių. Nemažai partizanų buvo išsiųsta į kaimus saugoti, kad traukdamiesi hitlerininkai neplėštų gyventojų. Sovietinės kariuomenės junginiai, dar tebevykstant mūšiams Vilniaus gatvėse, puolė ir Kauno kryptimi. Vokiečiai, stengdamiesi bet kokiais būdais sustabdyti sovietinės kariuomenės puolimą, liepos 15 d. Sovietinė armija dabartinio Kaišiadorių rajono teritoriją pasiekė jau liepos 12 dieną.Sudegė ir vos ne visi namai Vilniaus bei Trakų gatvėse[16]. Vokiečiai geležinkelio stotyje skubiai formavo du traukinio sąstatus, norėdami pasitraukti į Kauną.Apie tai, kaip buvo užimtas Kaišiadorių miestas, laiške rašo buvęs 850 šaulių pulko vadas, Dimitrijus Morozovas: ,, Esant netoli Kaišiadorių (mes judėjome išilgai geležinkelio linijos nuo Žaslių) generolas Gladyševas įsakė mano pulkui išvaduoti miestą. Užmaskavę keletą stambaus kalibro kulkosvaidžių krūmuose netoli tilto, sovietiniai kariai atidengė į bėgantį priešą ugnį.Ketvirto mechanizuoto korpuso vadas, tankų armijos generolas-pulkininkas V.Obuchovas savo atsiminimuose rašo, kad daliniai, susitelkę į vieną ,,kumštį“ ties Vilniumi, po jo užėmimo vėl ,,išsišakojo“. Gladyševo vadovaujama 277 šaulių divizija gavo įsakymą per Kazokiškių mišką prasiskverbti link Žaslių geležinkelio stoties ir liepos 15 dieną užimti Kaišiadoris[15].Pagaliau supratome, kad tai joks ne griaustinis, o artilerijos pabūklų kanonada arba bombos, mėtomos iš lėktuvų, sproginėja […] Rytą Vareikonių kaimo žmonės jau plačiai kalbėjo apie vakarykštį griaudėjimą Vilniaus pusėje. sovietinė aviacija pradėjo kasdien bombarduoti šalies sostinę – Vilniaus miestą. iš Berlyno į Vilnių atvyko naujai paskirtas miesto komendantas gynybos mūšių specialistas gen. Į Vilnių atvyko sukomplektuota ir pailsėjusi 170-oji pėstininkų divizija. Vokiečių radijo komunikatas skelbė: buvusi Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės sostinė Vilnius palikta priešui[9].

Atvykus į vietą, leitenantas Kangas susitinka savo seną draugą, kurį laikė mirusiu.Rodos, turėtų džiuginti kaimo žmogų vešliai augantys javai, nokstantys soduose vaisiai, bet ne – krūtinę slegia neramių minčių našta, rankos darbui nekyla kaip tvankią dieną prieš audrą.[…] Nors ir sklandė neramios žinios apie artėjantį iš rytų frontą, vis dėlto sekmadienį su Kaziu Kinderevičiumi išdrįsome nuvažiuoti į Žaslius.Išsiuntę žvalgus, mes nustatėme, kad stiprių priešo įtvirtinimų prie Kaišiadorių nėra. Lujevui netikėtu puolimu išmušti fašistus iš miesto“[17]. Neišlaikę spaudimo, vokiečiai didelėmis grupėmis ėmė pasidavinėti į nelaisvę[18].Vokiečiai iš Kauno išsiuntė šarvuotą traukinį, bandydami atitaisyti padėtį, tačiau vos keletą kartų iššovę, vėl pasitraukė Kauno link.

Search for fronto linija online dating:

fronto linija online dating-64fronto linija online dating-77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “fronto linija online dating”